Til hovedinnhold

Om oss

Nøkkeltall

Antall medlemmer

Antall bedrifter med tariffavtale

Antall bransjer med tariffavtale

Hvem er vi?

Fellesforbundet ble stiftet 8. mai 1988 og har gradvis vokst siden da, både i mangfold av bransjer og antall medlemmer. Vi jobber for trygge jobber, ordnede forhold og rettferdige vilkår for alle våre medlemmer.

Kontakt oss

170 000 medlemmer

Våre medlemmer er fordelt på mer enn 150 ulike fag- og yrkesgrupper i privat sektor, blant annet innen transport, byggfag, industrien og hotell- og restaurant.

180 ansatte

Fellesforbundet har 180 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og våre sju regionkontorer.

7600 tillitsvalgte

Våre tillitsvalgte er til stede i mer enn 6 000 bedrifter over hele landet. Fellesforbundets tillitsvalgte er til for medlemmene og representerer dem på sine arbeidsplasser.

scroll left scroll right

Hva gjør vi?

Vi jobber for et organisert og seriøst arbeidsliv med ordnede forhold, trygghet, medbestemmelse og forutsigbarhet for våre medlemmer. Tariffavtalene er grunnpilaren i Fellesforbundets arbeid og sikrer rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer i alle våre bransjer. Tariffavtalene kalles også overenskomster og fordeler seg på ulike fag- og yrkesgrupper.

Tariffavtaler

En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund, som blant annet har bestemmelser om arbeidstid, lønn, vaktlister, diverse tillegg og når man har krav på fri med lønn. Fellesforbundet forhandler om vilkårene og lønnssatsene i alle våre tariffavtaler på vegne av våre medlemmer.

Fellesskap

Fellesforbundets medlemmer er del av et fellesskap hvor vi passer på hverandre og jobber for et rettferdig arbeidsliv, med gode vilkår og plass til alle.

Bistand

Som organisert i Fellesforbundet har medlemmene våre en sterk fagforening i ryggen som tilbyr støtte, skolering og bistand. Våre dyktige tillitsvalgte er tilstede for medlemmene og jobber for de ansattes rettigheter på arbeidsplassene.

scroll left scroll right

Aktuelle saker

Fellesforbundet jobber for et rettferdig og trygt arbeidsliv for sine medlemmer, og har klare standpunkt i en rekke saker. Noen av dem vil du finne her.

Se flere aktuelle saker

Les mer

Finn ut hvilken betydning tariffavtaler har for forbruker, arbeidstaker og arbeidsgiver.