Til hovedinnhold

Ryddige arbeidsforhold

Det er mange fordeler ved å inngå en tariffavtale med oss. Det er i tillegg veldig enkelt. Her skal vi hjelpe din bedrift i gang.

3 gode grunner for å velge tariffavtale

En tariffavtale gir deg som arbeidsgiver forutsigbarhet, samtidig som den sikrer rettigheter for dine ansatte og ryddige lønnsvilkår.

En av fordelene med en tariffavtale er at ansatte slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være. Det står i tariffavtalen.

Fagorganiserte ansatte har rett til informasjon om hva som skjer i bedriften, og innflytelse på avgjørelser som har med arbeidsplassene å gjøre. Da tar medarbeidere større ansvar og eierskap til hva som rører seg i bedriften.

Myter om tariffavtaler

Det finnes mange myter der ute om tariffavtaler som ikke stemmer. Her ser du hva som faktisk gjelder.

Tariffmerket

Inngår din bedrift tariffavtale med Fellesforbundet kan du fritt bruke Tariffmerket vårt. Da viser du omverdenen og dine kunder at du er en bedrift som bidrar til et mer seriøst arbeidsliv.

Les mer om tariffmerket
Tariffmerket

Fellesforbundet er til stede i mer enn 20 bransjer

Vi er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har mer enn 170 000 medlemmer og representerer et bredt spekter av bransjer og yrkesgrupper. Medlemmene våre jobber innen alt fra hotell- og restaurant til transport og logistikk og mye mer, som på ulike måter sørger for at Norge går rundt. Trykk på punktene for å se et utvalg av bransjene vi representerer.

Les mer om våre bransjer og yrkesgrupper

Hvordan fungerer norsk arbeidsliv?

Vår velferd er helt avhengig av et sunt arbeidsliv, med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Fellesforbundet, sammen med resten av fagbevegelsen, er en del av trepartssamarbeidet som sikrer at både arbeidsgivere, arbeidstakere og staten er representert i spørsmål som omhandler for eksempel lønnsforhandlinger og arbeidsmiljø.

 

Hva får jeg?

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon som regulerer rettigheter og forutsigbare lønnsvilkår for arbeidstakere.

Tariffavtaler gjelder kun på arbeidsplasser hvor arbeidstakere er fagorganiserte og der arbeidsgiver har blitt enige om å inngå en tariffavtale med fagforeningen.

Dersom du ønsker tariffavtale på jobben, må flertallet av de ansatte være organisert i en fagforening. Når det er mange nok som har meldt seg inn i en fagforening, for eksempel Fellesforbundet, kan du ta kontakt med forbundet for å vite hva du skal gjøre videre.

Ansatte har rett til å kreve tariffavtale. Dersom arbeidsgiver avviser dette kravet, vil saken i første omgang gå til mekling for å se om det er mulig å finne en løsning.

Hvordan?