Til hovedinnhold

Rettferdighet i arbeidslivet

Tariffavtaler er viktige for å sikre at du som arbeidstaker får rettferdige lønninger, en god pensjon, og ikke minst rettigheter som sørger for et godt arbeidsmiljø. Når vi er mange, får vi en bedre avtale enn om vi forhandler alene.

Dette får du

  • Garantert avtalefestet lønn
  • Lovfestet fødsels-, omsorgs- og utdanningspermisjon
  • 37,5 timer arbeidstid eller mindre pr. uke
  • Overtidstillegg på mellom 50 % og 100 %
  • 12 % i feriepenger
  • 5 uker ferie
Les mer om tariff

Fellesforbundet er til stede i mer enn 20 bransjer

Vi er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har mer enn 170 000 medlemmer og representerer et bredt spekter av bransjer og yrkesgrupper. Medlemmene våre jobber innen alt fra hotell- og restaurant til transport og logistikk og mye mer, som på ulike måter sørger for at Norge går rundt. Trykk på punktene for å se et utvalg av bransjene vi representerer.

Les mer om våre bransjer og yrkesgrupper

Hvordan fungerer norsk arbeidsliv?

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon som regulerer rettigheter og forutsigbare lønnsvilkår for arbeidstakere. Tariffavtaler gjelder kun på arbeidsplasser hvor arbeidstakere er organisert i en fagforening og arbeidsgiver har skrevet under på en tariffavtale.

Dersom dere ønsker tariffavtale på jobben, må flertallet av de ansatte være organisert i en fagforening. Lurer du på noe, når du skal få med deg andre på din arbeidsplass, ta kontakt med den fagforeningen som passer for dine kolleger og deg.

Når dere er mange nok som har meldt dere inn i en fagforening, for eksempel Fellesforbundet, tar dere kontakt med forbundet for å få veiledning til veien videre.

En tariffavtale regulerer som regel lønnsvilkår og andre forhold som angår din arbeidsplass. Tariffavtalen har blant annet bestemmelser om arbeidstid, lønn under sykdom, ferie og ferielønn, permisjoner og stillingsvern.

Tariffmerket

Jobber du i en bedrift med tariffavtale bidrar du til et rettferdig arbeidsliv. Bedrifter som har tariffavtale med Fellesforbundet, kan smykke seg med Tariffmerket. Dette merket viser at din bedrift bidrar til et mer seriøst arbeidsliv.

Les mer om tariffmerket
Tariffmerket

Fagbevegelsen gjennom tidene

Fellesforbundet og fagbevegelsen står bak en rekke seire i arbeidslivet. Du kan se viktige historiske hendelser ved å scrolle sideveis.

1977
Arbeidsmiljøloven trer i kraft.
1988
Fellesforbundet blir stiftet etter en sammenslåing av fem forbund. Vi fikk inn avtalefestet pensjon (AFP) i tariffavtalene.
1994
Lov om allmenngjøringen av tariffavtaler blir vedtatt. Det skal forhindre sosial dumping, dvs bruk av billig arbeidskraft fra lavkostland under oppdrag i Norge.
1994
Styrket vern mot bruk av midlertidige ansettelser.
2000
Ferie-gjennomslag. Den femte ferieuken blir innført for arbeidsplasser bundet av tariffavtale.
2006
Vi fikk gjennomslag for Lov om Obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
2012
Fellesforbundet får gjennomslag i frontfagsoppgjøret for kravet om 14 dagers pappaperm med lønn.
2013
Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeid blir lovfestet.
2019
Foodora-streiken. 102 av Foodora sine sykkelbud i Oslo ble tatt ut i streik i kampen for tariffavtale. Fellesforbundet fikk på plass tariffavtale som sikret sykkelbudene bedre lønn og kompensasjon for klær og utstyr.
2020
En mer likestilt byggebransje! Fellesforbundet får gjennomslag i tariffoppgjøret for at alle tarifferte byggeplasser ha separate garderober og toaletter for kvinner og menn.

Bli medlem

Du får mange fordeler ved å bli medlem i Fellesforbundet. Fyll inn vårt innmeldingsskjema, så finner vi den avdelingen som passer best for deg og ditt yrke.

Bli medlem i Fellesforbundet

Veiledninger

Det første du må gjøre er å snakke med kollegaene dine. Kanskje det er flere som ønsker mer ryddigere forhold og tariffavtale på din arbeidsplass? Deretter melder du deg inn Fellesforbundet og får kollegaene dine til å gjøre det samme. Har dere spørsmål kan dere selvsagt kontakte oss direkte.

Hvis dere er flere medlemmer av Fellesforbundet på din arbeidsplass, må dere velge minst en tillitsvalgt. Det er tillitsvalgte som er kontaktperson mot Fellesforbundet. Det er også den tillitsvalgte som ledelsen på din arbeidsplass skal forholde seg til. Dere står sterkere i kravet om tariffavtale jo flere dere er.

Nye medlemmer skal registreres fortløpende fordi det er viktig å vite hvem som er medlem når et tariffkrav skal leveres inn. Det er Fellesforbundet som sender kravet til din arbeidsplass på vegne av medlemmene.

Når tariffavtalen er på plass må dere informere arbeidsgiver om hvem som er valgt som tillitsvalgt. Dere som er medlem av Fellesforbundet utgjør nå klubben på din arbeidsplass. Hvor mange tillitsvalgte dere skal ha avgjøres av hvor stor klubben er.

Fellesforbundet har kurs for både medlemmer og tillitsvalgte hvor man lærer lover, regler og hvordan man skal drive en klubb. Les våre råd for de som er ny i rollen som tillitsvalgt.

Nå kan dere starte arbeidet med å få rettferdige lønns- og arbeidsforhold på arbeidsplassen. Lykke til!