Til hovedinnhold

Velg seriøse bedrifter

Alle tjener på et trygt arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Derfor har det mye å si hvilken bedrift du velger.

Hvorfor tariff?

Tariffavtaler sørger for et trygt og forutsigbart arbeidsliv. Det er en avtale mellom bedriften og de ansatte som bestemmer rettigheter som lønn, ferie og pensjon.

Bruker du en bedrift som har tariffavtale, støtter du samtidig et mer seriøst og rettferdig arbeidsliv.

Les mer om tariffavtale

Tariffmerket

Velger du å bruke bedrifter med tariffavtale bidrar du til et mer seriøst arbeidsliv. Se etter Tariffmerket når du handler.

Les mer om tariffmerket
Tariffmerket

Fellesforbundet er til stede i mer enn 20 bransjer

Vi er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har mer enn 170 000 medlemmer og representerer et bredt spekter av bransjer og yrkesgrupper. Medlemmene våre jobber innen alt fra hotell- og restaurant til transport og logistikk og mye mer, som på ulike måter sørger for at Norge går rundt. Trykk på punktene for å se et utvalg av bransjene vi representerer.

Les mer om våre bransjer og yrkesgrupper

Fagbevegelsen gjennom tidene

Fellesforbundet og fagbevegelsen står bak en rekke gjennombrudd i arbeidslivet. Du kan se viktige historiske hendelser ved å scrolle sideveis.

1977
Arbeidsmiljøloven trer i kraft
1988
Fellesforbundet blir stiftet etter en sammenslåing av fem forbund. Vi fikk inn avtalefestet pensjon (AFP) i tariffavtalene.
1994
Lov om allmenngjøringen av tariffavtaler blir vedtatt. Det skal forhindre sosial dumping, dvs bruk av billig arbeidskraft fra lavkostland under oppdrag i Norge.
1994
Styrket vern mot bruk av midlertidige ansettelser.
2000
Ferie-gjennomslag. Den femte ferieuken blir innført for arbeidsplasser bundet av tariffavtale.
2006
Vi fikk gjennomslag for Lov om Obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
2012
Fellesforbundet får gjennomslag i frontfagsoppgjøret for kravet om 14 dagers pappaperm med lønn.
2013
Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeid blir lovfestet
2019
Foodora-streiken. 102 av Foodora sine sykkelbud i Oslo ble tatt ut i streik i kampen for tariffavtale. Fellesforbundet fikk på plass tariffavtale som sikret sykkelbudene bedre lønn og kompensasjon for klær og utstyr.
2020
En mer likestilt byggebransje! Fellesforbundet får gjennomslag i tariffoppgjøret for at alle tarifferte byggeplasser ha separate garderober og toaletter for kvinner og menn.

Spørsmål og svar

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon som regulerer rettigheter og forutsigbare lønnsvilkår for arbeidstakere. Tariffavtaler gjelder kun på arbeidsplasser hvor arbeidstakere er organisert i en fagforening og arbeidsgiver har gått med på å skrive under på en avtale.

En tariffavtale regulerer forhold som lønn, arbeidstid, ferie, permisjoner og stillingsvern på arbeidsplasser. Tariffavtalene sikrer ansatte et forutsigbart og trygt arbeidsliv.

Alle kan bli medlem i et fagforbund, enten du er arbeidstaker, student, lærling eller elev. Ulike fagforbund dekker bestemte yrker og næringer.

Fellesforbundet er en del av LO og er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har over 170 000 medlemmer som jobber innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og bilbransjen, for å nevne noe.